Επικοινωνία

Donna O'Leary - Palimeri

Σχεδιαστής Γάμων & Εκδηλώσεων στην Κεφαλονιά, Ελλάδα
Τηλ. & WhatsApp: (+30) 697 219 6200


Δίπλωμα - Institute of Professional Wedding Planners
Destination Membership – Belief Wedding Planners
Destination Membership - UK Alliance of Wedding Planners


μέρος της ISLAND HOLIDAY SERVICES, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, Ελλάδα
ΑΦΜ: 157308672

Το όνομα είναι υποχρεωτικό .
Το τηλέφωνο είναι υποχρεωτικό και μπορεί να είναι μόνο αριθμός.
Δεν έχετε συμπληρώσει το email σας ή το email που δηλώσατε δεν είναι έγκυρο.
You didn't choose a date
Το μήνυμα είναι υποχρεωτικό .